Samenwerking tussen Skyscrapers: Mixit en MSNW

Onderdeel worden van de Skyscrapers community vormt één van de fundamenten waarop het Skyscrapers-traineeship gebouwd is. Het community karakter komt vaak tot uiting in gezellige borrels en andere leuke activiteiten, maar ook de onderlinge verhalen en tips die uitgewisseld kunnen worden. Uiteraard een goede zaak! De Skyscrapers community biedt ook mogelijkheden op zakelijk vlak. De connectie tussen Skyscrapers Kevin Keijner en Olivier Wouters heeft namelijk een samenwerking tot stand gebracht tussen de opdrachtgevers MSNW (Medisch Specialisten Noord West) en Mixit.

De samenwerking komt voort uit de opdracht van Kevin bij MSNW. Kevin is projectmedewerker communicatie en beleid. Kevin: “MSNW is een maatschap van medisch specialisten. MSNW levert specialistische zorg aan de Noordwest Ziekenhuisgroep. Eén van mijn taken is het verbeteren van (interne) communicatie en het vergroten van de verbinding binnen MSNW. Toen ik binnenkwam bij MSNW was het idee om een eigen intranet te gaan bouwen en daarmee een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de communicatie en verbinding. Er was op dat moment al een partij in beeld om de bouw te verzorgen. In de afgelopen periode ontstonden er toch wat twijfels over de wijze waarop het intranet ingevuld zou moeten worden. Daarnaast had ik mijn vraagtekens bij de (technische) oplossing die door deze partij werd voorgesteld.”

Alle Skyscrapers die op een opdracht zitten hebben vanuit Skyscrapers een coach waar zij een keer per twee weken een coachingsgesprek mee hebben. “In de gesprekken met Hugo (Skyscrapers’ learning en development manager) heb ik aangegeven waar wij vanuit MSNW tegenaan liepen. Hugo stelde voor om contact te zoeken met Olivier en advies bij hem in te winnen. Zo is het contact tussen MSNW en Mixit ontstaan.”

Kevin: “Het leuke aan mijn opdracht is dat ik veel vrijheid en verantwoordelijkheid krijg. Het hele samenwerkingstraject met Mixit is een voorbeeld van de vrijheid die ik krijg. Het wordt gewaardeerd als ik met eigen initiatieven en voorstellen kom en hier wordt ook daadwerkelijk wat mee gedaan.”

Olivier: “Bij Mixit, waar ik werk als Digital Workplace Consultant, helpen we organisaties met de strategie, inrichting en adoptie van een digitale werkplek. Dit is een verzameling digitale middelen die werknemers ondersteunt in hun dagelijks werk en hen met elkaar verbindt. Als consultant deel ik graag mijn kennis over de digitale werkplek, en als Skyscraper wil ik natuurlijk mijn mede Skyscrapers helpen.” Zo zijn Kevin en Olivier met elkaar in gesprek gegaan. Kevin: “Na enkele afspraken waarin informatie is uitgewisseld, is besloten om de samenwerking aan te gaan. Mixit helpt ons nu om te ontdekken waar binnen MSNW echt behoefte aan is op het gebied van communicatie en het verbeteren van de samenwerking. Dit is van groot belang omdat het natuurlijk ontzettend zonde zou zijn als we een platform ontwikkelen waar uiteindelijk weinig gebruik van gemaakt wordt.”

Olivier: “Mixit daagt zichzelf en anderen graag uit door continu te denken in termen van succes. We starten dit traject meestal met een Quickscan. Kevin heeft met Mixit en met behulp van enkele MSNW’ers in drie dagen de belangrijkste kansen en knelpunten in kaart gebracht. Daarna werd het geheel geanalyseerd. Momenteel bepalen we of en hoe een sociaal intranet of digitale werkplek kan bijdragen aan MSNW haar succes: betrokken en verbonden medewerkers.”Kevin vult aan: “Op dit moment evalueren we inderdaad samen de resultaten van de Quickscan en werken we toe naar de meest geschikte oplossing. Op korte termijn willen we hier een beslissing over nemen. We zijn tevreden over de samenwerking met Mixit. Ik kijk dan ook positief aan tegen een vervolg van de samenwerking.”

Het verbeteren van de interne communicatie is een onderdeel van Kevin’s takenpakket. Kevin: “Het leuke aan mijn opdracht is dat ik veel vrijheid en verantwoordelijkheid krijg. Het hele samenwerkingstraject met Mixit is een voorbeeld van de vrijheid die ik krijg. Het wordt gewaardeerd als ik met eigen initiatieven en voorstellen kom en hier wordt ook daadwerkelijk wat mee gedaan. De verantwoordelijkheid die ik krijg brengt veel uitdaging met zich mee. Ook hier is de samenwerking met Mixit weer een goed voorbeeld van. Ik heb een leidende rol in dit traject en de implementatie van de oplossing die uit dit traject voortkomt. Het is uiteraard enorm uitdagend om het gehele traject te begeleiden en verantwoordelijk te zijn voor het eindresultaat.” Kevin kan verschil maken binnen zijn organisatie: “Mijn meerwaarde zit hem vooral in het feit dat ik mij daadwerkelijk focus op de (interne) communicatie. Eerder was er niemand die zich hier echt mee bezig hield. Hierdoor zijn er binnen MSNW tot op heden weinig digitale mogelijkheden tot interactie.” Dat zal nu door de samenwerking tussen Mixit en MSNW zeker veranderen!

Olivier schreef eerder over zijn opdracht bij Mixit. Kun je in jouw organisatie wel een Skyscraper gebruiken? We denken graag met je mee.