Céline over haar opdracht bij de Gemeente Amsterdam

Ik ben sinds een kleine 6 maanden werkzaam bij de gemeente Amsterdam op de afdeling onderwijs. Daar houd ik mij bezig met het thema kansengelijkheid, waarbinnen ik mij focus op de doelgroep jeugd. In het kader van dit thema maak ik een analyse van de huidige inzet van de gemeente. Zo houd ik me bezig met vragen als: waar liggen de mogelijkheden om deze inzet aan te passen? Hoe kunnen we de inzet op een zodanige manier verbeteren of aanpassen zodat elk kind de kans krijgt om zich optimaal te kunnen ontwikkelen? Het is uit onderzoek gebleken dat achtergrond- en omgevingsfactoren nog te vaak een belemmerende rol spelen in de ontwikkeling van een kind.

De gemeente Amsterdam is een erg grote organisatie. De afdeling onderwijs is in vergelijking met andere gemeenten ook erg groot. Dit in combinatie met een breed thema als kansengelijkheid maakte dat ik in het begin wel even moest wennen. Kansengelijkheid is een afdeling overstijgend thema. Dat wil zeggen dat meerdere afdelingen bij dit thema betrokken zijn, zoals de afdelingen onderwijs, zorg, jeugd, sport en armoede. In de praktijk moet je continu met mensen van andere afdelingen schakelen over de juiste aanpak. Dit vind ik een erg leuk aspect van mijn opdracht. Een rol als spil in het geheel geeft mij veel energie! Een nadeel van het vele afstemmen met andere mensen is dat dingen soms wat langzaam kunnen gaan.

Ik heb zelf een achtergrond in internationale betrekkingen en humanitaire hulp. Hoewel dit weinig te maken heeft met onderwijs, heeft het wel raakvlakken met kansengelijkheid. Voornamelijk omdat je je voortdurend inzet om de situatie van mensen, die dat zelf niet kunnen of daar niet de juiste tools voor hebben, beter te maken. Dit geeft mij veel voldoening.

Door mijn brede achtergrond vond ik het lastig om erachter te komen wat voor type baan ik nou echt leuk vind. Samen met Skyscrapers ben ik hierover in gesprek gegaan. Uit deze gesprekken kwam onder andere naar voren dat ik op zoek was naar een plek waar ik met mijn brede interesse goed uit de voeten kon komen. Op die manier kwam ik bij de gemeente terecht. Als starter is het toch moeilijk om bij organisaties binnen te komen zonder veel ervaring. Skyscrapers is op dit vlak van veel toegevoegde waarde. Zij beschikken over de juiste connecties en kunnen goed inschatten op wat voor plek jij in je waarde staat en je talenten kan benutten.

“Ik was erg enthousiast over de aansluiting tussen praktijk en theorie van het Talent Lab in relatie tot mijn opdracht, omdat ik de opgedane kennis en skills goed in de praktijk kan brengen tijdens mijn werk.”

Voor mijn opdracht ben ik veel in gesprek met stakeholders. Om waardevolle input op te halen moet je goede vragen stellen, op de juiste manier. Dergelijke vaardigheden heb ik geleerd tijdens het Talent Lab. Hierin gingen we aan de slag met Design Thinking. Dit is een methode die leidt tot mensgerichte en geteste producten, diensten en processen. Ik was erg enthousiast over de aansluiting tussen praktijk en theorie van het Talent Lab in relatie tot mijn opdracht, omdat ik de opgedane kennis en skills goed in de praktijk kan brengen tijdens mijn werk. Ik kijk daarom ook erg uit naar de volgende Talent Lab en hoe me dat verder gaat helpen in mijn opdracht.

Naast de Talent Labs heb ik ook elke twee weken een face-to-face gesprek met mijn coach van Skyscrapers. In deze sessies kun je eigenlijk alle kanten op. Je kunt het bijvoorbeeld hebben over waar je tegenaan loopt in je dagelijkse werk of over dingen die gerelateerd zijn aan je persoonlijke ontwikkeling en die je graag wilt leren. Daarnaast kun je gebruik maken van tools die jou helpen om jouw leerdoelen voor dit jaar beter in beeld te brengen en op welke punten je, je wil ontwikkelen. Denk hierbij aan persoonlijkheidstesten, een SWOT-analyse of ‘Business Model You’. Het persoonlijke contact vind ik erg prettig, omdat je echt het gevoel krijgt dat er naar je geluisterd wordt. Door de frequentie van de coaching sessies blijf je ook continu bezig om jezelf te ontwikkelen en te reflecteren. Zo heb ik bijvoorbeeld geleerd om nog assertiever te zijn, initiatief te nemen en taken naar mij toe te trekken. Ik heb heel veel zin in het tweede deel van mijn opdracht en te zien wat de toekomst brengt.