De toepassing van gamification in HR

Tijden veranderen. Waar mensen voorheen een leven lang voor dezelfde baas werkten, is het nu heel gebruikelijk om na een paar jaar te wisselen van baan. Vooral bij starters is dit een veel voorkomend verschijnsel. Zonde! Want het werven en inwerken van nieuwe mensen kost veel geld.

De snel veranderende arbeidsmarkt vraagt om een andere houding. Het wordt steeds belangrijker om te zorgen voor een goede match tussen een medewerker en een bedrijf en te zorgen voor een hoge medewerkersbetrokkenheid. Het toepassen van gamification binnen HR is een manier om dit te bewerkstelligen.

Gamification: “het toepassen van game-denken en game-technieken in non-game omgevingen”, is tegenwoordig niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. De vele spaarkaarten in onze portemonnee, loyaliteitsprogramma’s en het balkje op Linkedin waarin de volledigheid van je account wordt bijgehouden zijn hier enkele voorbeelden van.

Hoe werkt gamification?

Om deze vraag te beantwoorden bekijken we eerst waar gamification op inspeelt. Gamification gebruikt de verslavende elementen van een game om engagement te ontlokken bij de gebruiker. Wanneer je iets ‘gamificeert’, wordt het leuk en motiveert het gebruikers. Zo kunnen er bijvoorbeeld punten verzameld worden en hiermee kunnen levels worden behaald. Een voorbeeld hiervan is het “My Starbucks Rewards” programma. Dit is een app waarmee klanten worden gestimuleerd om vestigingen van Starbucks te bezoeken. Elke keer wanneer een klant een product koopt in de winkel wordt dit bijgehouden in de app en krijgt hij hiervoor een ster. Wanneer er vijf sterren worden behaald wordt het “green level” bereikt en mag de klant de hele dag een gratis refill halen van de drank die hij die dag heeft gekocht. Bij 30 sterren krijgt de klant een ‘gold card’ waarmee hij status verwerft.

Gamification in recruitment

Een toepassing van gamification in recruitment is het creëren van levels die een sollicitant doorloopt tijdens het sollicitatieproces. Bij elke stap in het sollicitatieproces die de sollicitant doorloopt, bereikt hij een bepaald level in een online portal waarbinnen hij gesolliciteerd heeft. Na het bereiken van elk level krijgt de sollicitant bepaalde informatie die hem voorbereidt voor de volgende ronde, en tegelijkertijd enthousiasmeert over het bedrijf. Dit zorgt ervoor dat de sollicitant na elke ronde meer gemotiveerd wordt om bij het bedrijf te werken. Door de informatie die hij na het bereiken van elk level krijgt ziet hij meteen of de functie daadwerkelijk bij hem past en wordt een mismatch tussen de sollicitant en het bedrijf voorkomen.

Gamified platform

Door het creëren van een gamified platform worden beoordelingen en beloningsstructuren dynamischer. Persoonlijke en zakelijke doelen worden opgesteld en op het platform wordt de voortgang hierin bijgehouden. Ook hier worden levels aan gekoppeld. Een medewerker kan bijvoorbeeld punten verdienen door een training die hij afrondt, of door bepaalde werkzaamheden die hij heeft verricht.

Prestatie en beloning

Het is ook mogelijk door hier een competitief element aan toe te voegen door de prestaties van verschillende medewerkers binnen een afdeling te tonen. Door het behalen van de doelen en de daaraan gekoppelde beloning worden medewerkers gemotiveerd en meer betrokken bij de onderneming. Betrokken medewerkers zijn productiever (Allen & Meyer, 1990). Betrokken en bevlogen medewerkers blijven langer bij een organisatie in dienst en hebben een hogere inzet.

“Betrokken en bevlogen medewerkers blijven langer bij een organisatie in dienst en hebben een hogere inzet.”

Door het bijhouden van de voortgang in deze omgeving is het voor een werkgever ook makkelijker om de prestaties van zijn medewerkers te monitoren. Aan de hand van de resultaten kan hij er zo ook voor zorgen dat zij die goed presteren worden beloond.

Gamification moet niet als doel of instrument op zich gezien worden, maar als een middel dat op allerlei manieren toegepast kan worden om de betrokkenheid van werknemers te vergroten. Binnen HR biedt dit kansen in recruitment, het betrekken en motiveren van medewerkers en het belonen van de juiste mensen. Het leuke aan gamification is dat de manieren om het toe te passen in een bedrijf oneindig zijn en per bedrijfstak kunnen verschillen!

Innovatief Talent

Skyscrapers detacheert hoogopgeleide talenten die het vermogen hebben om écht impact te maken. Impact op zijn of haar persoonlijke ontwikkeling, impact op groei van onze partners en impact op de maatschappij. Om innovatieve talenten te trekken, motiveren, coachen en te belonen kijken wij naar manieren om gamification toe te passen in de communicatiekanalen naar onze medewerkers.

Maurits Meerwijk