Klantcase Ymere: Projectsecretaris

Skyscraper Noah Ferron werkte als Projectsecretaris bij Ymere, de grootste woningcorporatie van Nederland. Noah ondersteunde de organisatie bij het Programma Integraal & Digitaal én bij de introductie en toepassing van Agile Portfolio Management (APM).

Ymere zorgt voor goede en betaalbare woningen voor mensen met een bescheiden inkomen in de Metropoolregio Amsterdam. Vanwege de diversiteit in huurders en woongebieden zijn de werkzaamheden van de organisatie maar zelden te vangen in standaardprocedures. Het is voor Ymere dus van belang om als organisatie wendbaar te zijn. Dit kan onder andere doordat zij Agile werken.

Verantwoordelijkheden
In de rol van Projectsecretaris bood Noah o.a. ondersteuning aan het programma Integraal & Digitaal. Hij schakelde op het gebied van planning tussen de scrumteams en programmamanagement, daarnaast nam hij de monitoring en communicatie van de consultancy planning voor zijn rekening. Ook was Noah medeverantwoordelijk voor het opzetten van het eerste Tertiaal planningsevent binnen de organisatie als onderdeel van de introductie van Agile Portfolio Management (APM).

Tijdens zijn traineeship heeft Noah het complete speelveld meegekregen van Agile werken binnen teams, programma en op portfoliomanagement niveau. Voor het programma – waar tijdens Noah’s opdracht zes teams aan deelnamen – coördineerde hij de planning. Noah faciliteerde voor APM mede het planningsevent, kreeg hiervoor de features aangeleverd en heeft deze in een door hem ontwikkelde planning en format geplaatst en werkte op basis van de evaluatie het draaiboek bij.

De keuze voor een trainee
Voor de rol van programmasecretaris zocht Ymere iemand die hands on was, gestructureerd te werk kon gaan en wist hoe te schakelen met de planningsafdeling van de leverancier rondom consultancy planning, als onderdeel van de scrum teams.

“Naast het programma draaiende te houden, hebben we gebruik gemaakt van de capaciteiten van Noah om het eerste Tertiaal planningsevent als pilot binnen Ymere te introduceren. Dit was een flinke klus, waarbij het implementeren van een pilot Tertiaalplanning een belangrijke schakel is in het introduceren van Agile Portfolio Management’ licht Nicole Heemink, Sr. Proces- informatieanalist en Noah’s leidinggevende toe. ‘Noah was een spil in het web bij het organiseren van deze nieuwe manier van plannen en droeg daardoor bij aan het creëren van draagvlak onder de medewerkers.’

Benieuwd wat een trainee voor jouw organisatie kan betekenen? Neem contact op!

Bel mij terug