Skyscrapers start Society traject 2018

Onze Skyscrapers pakken iedere 6 maanden een Wicked Problem aan. Hierbij ondersteunen wij sociale organisaties die actief zijn in Nederland en een concrete hulpvraag hebben rondom dit Wicked Problem. Dat doen we door  gezamenlijke brainpower in te zetten!

Wicked what?

Soms zijn problemen of kansen zo complex en diffuus dat ze moeilijk zijn op te lossen of te realiseren en zelfs onoplosbaar lijken. Dat komt omdat de oorzaken vaak onderling afhankelijk zijn, er meerdere (on)betrokken stakeholders met verschillende niveaus van kennis, kunde en verantwoordelijkheid zijn en er geen duidelijke oplossing voor handen is. Omdat het tevens vaak een sociaal maatschappelijk probleem is, is er gedragsverandering nodig en kent de oplossing nog onbekende consequenties.

De Skyscrapers gaan aan de slag met een Wicked Problem van de Missing Chapter Foundation. Missing Chapter is een stichting met expertise in kind-inclusie en dialoog tussen generaties. Ze ondersteunen bedrijven, scholen, overheden en maatschappelijke organisaties die kinderen willen betrekken bij het nemen van besluiten. Zij geven hun partners de middelen om kind-inclusie zélf in praktijk te brengen. Het Wicked Problem die in dit traject centraal staat, is de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat ieder kind klimaatneutraal leeft. Hoe gaan wij kinderen tot actie brengen om klimaatverandering tegen te gaan?

“Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ieder kind klimaatneutraal leeft?”

Gedurende dit traject werken we samen met Pridea: een bedrijf dat organisaties helpt succesvoller te worden, bevlogenheid van medewerkers significant te verhogen en alle aanwezige expertise en innovatief vermogen beschikbaar te maken. Pridea realiseert aanwezige ideeën. Met hun eigen methodiek, IdeaRealization, worden ideeën gegenereerd, geborgd en de eerste resultaten neergezet.

Het traject is net van start gegaan. Wil je op de hoogte blijven? Leuk! Kan via Instagram of de website!