Social Business Case voor Rooftop Revolution

Amsterdamse leefomgeving

In een tijd van klimaatverandering waarin steden met steeds meer problemen kampen, is het belangrijk dat bedrijven, overheden en burgers samenwerken om deze problemen aan te pakken. Eén blik op de Amsterdamse daken maakt duidelijk dat er een kans ligt om natuur terug te brengen in de stad: het oppervlak aan platte daken bedraagt meer dan 2.000 voetbalvelden. De afgelopen decennia zijn veel binnentuinen opgeofferd aan uitbouwen, tuinhuizen en opslag waardoor de functie van de binnentuin – als groene long van de stad – langzaam lijkt te verdwijnen. Rooftop Revolution maakt onder andere afspraken met gemeentes over hoe zijn deze natuurgebieden kunnen ontwikkelen en laat zien dat het loont om te investeren in de leefomgeving.

“Voor ons betekent sociaal ondernemerschap dat groene daken met of zonder ons gerealiseerd kunnen worden: zolang het maar gebeurt!” – Rooftop Revolution

Rooftop Revolution // Alice Wielinga

 

Social Business Case

Skyscrapers Hanna en Richard mochten tijdens hun trainingsperiode met een vraagstuk van Rooftop Revolution aan de slag. Aan hen de uitdaging om binnen 4 weken een advies te leveren en deze te presenteren. Het afgelopen jaar heeft Rooftop Revolution zich gefocust op Amsterdam en willen zij opschalen naar de rest van Nederland. Rooftop Revolution stelde Skyscrapers de vraag hoe zij het beste deze opschaling kunnen uitvoeren. “Doen we stad voor stad of meerdere steden tegelijk? Hoe zetten we ons dan het beste in de markt? En hoe ziet het verdienmodel er dan uit?”. Rooftop Revolution: “De young professionals waren heel enthousiast over het vraagstuk en ons initiatief. Ze hadden zich duidelijk goed voorbereid en stelden veel open vragen tijdens de brainstorm, dat werkte heel prettig! Ze kwamen met leuke ideeën en checkten regelmatig met ons of ze de goede richting op gingen”. Na het afronden van de trainingsperiode en het presenteren van het advies, is Hanna intern bij Rooftop Revolution aan de slag gegaan. Ze kreeg de taak om het gegeven advies verder te implementeren. Dat kwam neer op veel acquisitie en proposities schrijven voor verschillende marktsegmenten.

Society

Skyscrapers ziet het belang in van sociaal ondernemerschap en besteedt hier aandacht aan in een van de vier pijlers uit het traineeship, namelijk Society. Ondernemingen van de toekomst denken na over hun maatschappelijke waarde. Dat geldt ook voor young influencers. Daarom gaan onze young influencers aan de slag met een strategisch vraagstuk van een sociale onderneming of stichting. Zo maken zij impact op de maatschappij en dragen bij aan de groei van sociale ondernemingen.