You just have to get started

Een paar weken geleden heeft Mark Zuckerberg alle nieuw afgestudeerde studenten van Harvard toegesproken. Een groot deel van zijn toespraak ging over het vinden van een purpose en waarom dit zo belangrijk is.

“Today I want to talk about purpose. But I’m not here to give you the standard commencement about finding your purpose. We’re millennials. We’ll try to do that instinctively,”

Hij stelt dat wij, millennials, hier mee opgroeien en dus continu op zoek zijn naar een purpose. Sterker nog, de nieuwe generatie young professionals stelt hoge eisen aan zichzelf en dus ook van hun omgeving. Iets wat ik ook steeds weer zie bij Skyscrapers. Als ik aan een sollicitant vraag waar hij of zij zichzelf ziet werken in de toekomst, dan moet er in ieder geval een persoonlijke klik zijn met de purpose van die organisatie. Het is steeds belangrijker het gevoel te hebben dat je een bijdrage levert aan het behalen van een bepaald doel waar jij je in kan vinden.

Purpose

Maar als ik aan diezelfde sollicitant vraag of hij of zij een eigen purpose heeft, dan blijkt het vaak moeilijk om dit te beantwoorden. Dat is ook niet zo gek, want het kan best lastig zijn om een hoger doel voor jezelf vast te stellen. Bovendien is de impliciete verwachting vaak dat je hier ook nog concrete stappen aan moet verbinden en dat kan helemaal moeilijk zijn. Zuckerberg zegt daar het volgende over:

“I know, you’re probably thinking: I don’t know how to build a dam, or get a million people involved in anything. But let me tell you a secret: no one does when they begin. Ideas don’t come out fully formed. They only become clear as you work on them. You just have to get started.”

Dit valt in zekere zin goed te vergelijken met een (startende) carrière. Natuurlijk moet je hier bewust mee bezig zijn, nadenken over wat je wilt bereiken en vooral veel leren en ervaring op doen. Maar je moet ook gewoon beginnen. Gedurende het proces maak je dan stappen en krijg je een beter beeld van welke richting jij op wilt.

Impact en resultaat

Bij Skyscrapers geloven we dat purpose ontstaat uit het verlangen om (1) impact te maken op je omgeving, (2) persoonlijke groei en ontwikkeling door te maken en (3) resultaten te behalen door samen te werken. Dit zijn vaak de uitgangspunten voor een aantrekkelijke opdracht, project of functie. Als je dat dan nog combineert met de juiste energie, drive en begeleiding heb je goud in handen! Het is dan ook niet erg dat je als young professional niet precies weet waar jouw carrière zal starten, laat staan hoe die zich zal ontwikkelen. Als we het eens zijn over de bovenstaande ingrediënten kunnen we samen uitvinden hoe en waar jij echt impact kan maken.

Meer informatie over Skyscrapers vind je hier.

Harvard commencement speech Mark Zuckerberg