Dit zijn 4 van de meest voorkomende opdrachten van het traineeship Milieu & Duurzaamheid. Welke spreekt jou het meeste aan?

Trainee Adviseur Duurzaamheid: In deze allround rol ga je op brede schaal aan de slag met duurzaamheidsopgaves binnen de gemeente, zoals de energietransitie en klimaatadaptatie. Als spin in het web zal je op het gebied van beleid, projectmanagement en burgerparticipatie een belangrijke rol spelen.

Trainee Vergunningverlener Milieu: In deze analytische en adviserende rol houd je je bezig met het beoordelen van milieuvergunningen voor burgers en bedrijven op het gebied van verschillende milieuthema’s (bv. bodem, water, geluid, flora en fauna). Je gaat hierbij op een probleemoplossende manier te werk, maakt kennis met een breed scala aan sectoren en milieuaspecten en draagt bij aan het beschermen en behouden van het milieu en de maatschappij.

Trainee Toezichthouder Milieu: In deze rol ben je verantwoordelijk voor het reguleren van milieuregelgeving op verschillende onderwerpen. Je voert controles uit bij bedrijven, fabrieken en andere instellingen om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan milieuvoorschriften en -vergunningen. Je adviseert deze stakeholders over hoe ze het beste om kunnen gaan met deze milieuthema’s.

Trainee Projectmedewerker Energietransitie: Hierbij zal je als trainee ondersteunen bij het uitvoeren van belangrijke taken in de energietransitie. Je zult hier vooral bezig zijn met uitvoering van beleid. Dit brengt uitzoekwerk met zich mee en het anticiperen op onverwachte omstandigheden waar tegenaan gelopen kan worden. Zo zul je je bijvoorbeeld bezighouden met de lokale energiestrategie, de eerste wijken die aardgasvrij worden, subsidies en het contact met inwoners.