Inleiding

Dit is de privacy en cookie statement van Skyscrapers B.V., eigenaar van Skyscrapers.co. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze websites. Het gebruik van persoonlijke informatie op onze websites is noodzakelijk voor ons ondernemersbelang en reputatie. Hiervoor hanteren wij het volgende beleid.

 

Geheimhoudings- en privacyverklaring

De bescherming van privacy gevoelige informatie is een belangrijk recht. Wij handelen om deze reden in overeenstemming met Europese en Nederlandse privacywetgeving.
Voor Skyscrapers BV en door haar ingeschakelde derden geldt een geheimhoudingsplicht ter zake de inhoud van de overeenkomst en de gegevens die de onderneming van de opdrachtgever betreffen, behoudens voor zover de wet bekendmaking hiervan voorschrijft. Deze geheimhoudingsplicht blijft gelden na het einde van de overeenkomst. Skyscrapers verbindt zich ertoe haar medewerkers aan deze plicht te houden.

Skyscrapers zal de van de opdrachtgever verkregen gegevens uitsluitend gebruiken in het kader van de uitvoering van werkzaamheden in opdracht van de opdrachtgever en in de geest van de samenwerking, zonder dat Skyscrapers daarmee de verplichting tot geheimhouding van informatie en gegevens schendt.

 

Beleid rondom persoonsgegevens

Skyscrapers verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met opdrachtgevers of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Persoonlijke informatie die wij verkrijgen van bezoekers door gebruik van onze website, worden niet gedeeld met derden.

De persoonlijke informatie die wij van bezoekers ontvangen bewaren wij alleen zolang dat noodzakelijk is voor het doel waartoe we de informatie verzameld hebben of hiertoe wettelijk verplicht worden. Persoonlijke contactgegevens kunnen door Skyscrapers gebruikt worden om contact op te nemen.
Wanneer bezoekers elektronisch gegevens versturen aan Skyscrapers, dan geven zij expliciet toestemming voor het doorsturen van deze gegevens naar andere delen van Skyscrapers. Deze persoonlijke informatie zullen wij nooit verkopen.
Skyscrapers erkent haar verantwoordelijkheid voor het beschermen van online privacy van bezoekers. Wanneer bezoekers vragen of opmerkingen hebben over de administratie van deze persoonlijke gegevens of ons Online Privacy Beleid, kunnen zij contact met ons opnemen (info@skyscrapers.co).

 

Persoonsgegevens die we verwerken

Skyscrapers verwerkt persoonsgegevens over bezoekers doordat zij gebruik maken van onze diensten en/of omdat zij deze zelf aan ons verstrekken. De persoonsgegevens die bezoekers actief aan Skyscrapers verstrekken worden opgenomen in ons beveiligde gegevenssysteem (CRM of ATS). Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken (indien bezoekers deze vermeld hebben):

 

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld bij een aanvraag, in correspondentie en telefonisch
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • IP-adres -Internetbrowser en apparaat type

 

Sollicitanten

Wanneer sollicitanten ons een Curriculum Vitae sturen om te solliciteren naar een vacature binnen Skyscrapers, gebruiken we de informatie uit deze C.V.’s om een geschikte vacature of opdracht voor ze te vinden en bewaren wij deze gegevens in ons ATS recruitment systeem. Met toestemming van de sollicitant bewaren we de persoonsgegevens uiterlijk 3 jaar, waarna deze worden verwijderd.