Dit zijn 5 van de meest voorkomende opdrachten van het traineeship Ruimte & Leefomgeving. Welke spreekt jou het meeste aan?

Trainee Adviseur Duurzaamheid: In deze allround opdracht ga je op brede schaal aan de slag met duurzaamheidsopgaves binnen de gemeente, zoals de energietransitie en klimaatadaptatie. Als spin in het web zal je zowel op het gebied van beleid, projectmanagement en burgerparticipatie een belangrijke rol spelen.

Trainee Beleidsmedewerker Mobiliteit: Als trainee help je mee met het ontwikkelen van een duurzaam mobiliteitsbeleid en houd je je bezig met onderwerpen zoals: Verkeer en parkeren, Verkeersstructuurplanning en Deelmobiliteit. Je bent hierbij verantwoordelijk voor het schrijven en analyseren van beleidsdocumenten en het adviseren richting de andere afdelingen, zoals Duurzaamheid en Ruimtelijke ontwikkeling.

Trainee Projectmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling: Binnen deze rol pak je diverse ruimtelijke projecten op. Hierbinnen valt alles wat met de openbare ruimte te maken heeft; van het onderhouden van een brug tot het aanleggen van een nieuwe speeltuin tot het plaatsen van nieuwe stoplichten, alles wat in de fysieke ruimte speelt. Je bent hierbij actief binnen het project van begin tot eind en schakelt veel met de verschillende stakeholders.

Trainee Vergunningverlener Milieu: In deze analytische en adviserende rol houd je je bezig met het beoordelen van milieuvergunningen voor burgers en bedrijven op het gebied van verschillende milieuthema’s (bv. bodem, water, geluid, flora en fauna). Je gaat hierbij op een probleemoplossende manier te werk, maakt kennis met een breed scala aan sectoren en milieuaspecten en draagt bij aan het beschermen en behouden van het milieu en de maatschappij.

Trainee Planjurist: Als trainee planjurist toets je ruimtelijke plannen aan het gemaakte beleid en de geldende wet- en regelgeving. Je hebt hierbij te maken met verschillende projecten, plannen en juridische vraagstukken waardoor de rol afwisselend en uitdagend is. Met jouw bijdrage speel je een belangrijke rol in het vormgeven van de fysieke omgeving en stadsontwikkeling.