Klantcase Lifetri:
interne betrokkenheid, strategiebepaling en
datagericht werken

Lifetri is een jonge verzekeraar die zich kenmerkt als frisse wind binnen de verzekeringswereld. Het toevoegen van ambitieuze starters binnen de organisatie past daar goed bij. Mensen die vragen stellen, in plaats van uitgaan van de kennis die men bezit. De Skyscrapers Job van Hemert en Tamar Hellinga zijn om die reden bij Lifetri van start gegaan. 

Samen starten
Bij Lifetri bestond de behoefte voor twee trainees om afdelingsoverstijgend projecten gericht op optimalisatie op te vangen. Leidinggevende Arno was al bekend met Skyscrapers en er ontstond een goede match met Job en Tamar. Begin 2021 begonnen zij tegelijkertijd aan hun eigen opdrachten. Toen wij vroegen hoe het was om samen dit avontuur te starten werd door beiden enthousiast gereageerd: “Ontzettend prettig! Zeker in het begin, wanneer alles nieuw is. Het is fijn om samen hetzelfde door te maken, te bespreken en elkaar goed uit te kunnen dagen. Bijvoorbeeld door te kijken hoe we acties en doelen vanuit de trainingen in de praktijk gaan toepassen.”

Meerdere opdrachten bij Lifetri
Zowel Job als Tamar ronden tijdens hun tijd bij Lifetri meerdere opdrachten af. Na zes maanden pakten ze beiden een nieuwe opdracht op. Hoe deze eruit kwamen te zien werd bepaald aan de hand van de behoefte in de organisatie, en hun eigen leerbehoeften. Hierdoor verkennen ze Lifetri op meerdere gebieden en kunnen ze zich breed ontwikkelen.

Het traineeship van Tamar
Sinds februari is zij met twee opdrachten bezig geweest. De eerste opdracht viel binnen Human Resources en had als doel om de betrokkenheid onder collega’s te meten en van daaruit voorstellen te doen om te verbeteren. Hiervoor heeft ze onder andere een engagement vragenlijst samengesteld en geïntroduceerd. Halverwege 2021 begon ze met een nieuwe opdracht bij team Digital. Deze opdracht draait om het bijdragen aan de maak en uitvoering van de marketing strategie van Lifetri. Maar Tamar blijft graag bezig: “Bovendien grijp ik waar mogelijk graag de kans om mij door de organisatie heen met dingen te bemoeien.” Daarnaast spreekt ze tevreden uit veel invloed te hebben op de manier waarop samengewerkt wordt: “Vaak zonder het door te hebben, lever ik vernieuwende inzichten en weet ik anderen ergens mee te verrassen. Juist doordat ik geen ervaring binnen de verzekeringswereld heb, kan ik vanuit een ander perspectief input leveren.”

Tamar heeft tijdens het hele proces continu veel stappen gemaakt. Juist de lastigere momenten zijn echte groeimomenten en kijkt ze vol trots op terug.

Dankzij Skyscrapers heb ik meer waardering kunnen krijgen voor het stilstaan en reflecteren. Daardoor wordt niet het behalen van een resultaat, maar juist de weg ernaartoe de focus. Want echt werken mag ook best plezierig zijn, toch?

Job @ Skyscrapers Business Game bij de Metaal Kathedraal
Tamar @ Social Event Zaanstad bij Bind

Het traineeship van Job
De eerste opdracht van Job was om dashboards voor 7 afdelingen op te stellen met operationele KPI’s, waarbij de focus ligt op niet-financiële prestatie indicatoren om meer grip op de resultaten van de afdelingen te krijgen. De huidige opdracht is het implementeren en monitoren van het ‘verantwoord beleggen’ beleid, en het rapporteren over prestaties en voortgang. Job heeft zich aan het begin van zijn opdracht flink moeten verdiepen in de materie. Daar kreeg hij gelukkig alle ruimte voor.

Als young professional ga je met uitdagingen te maken krijgen, zo ook Job: “Zelfs met enige werkervaring, zijn veel dingen compleet nieuw. In het begin dacht ik deze informatie van mijzelf al te moeten bezitten, maar in contact met alle andere Skyscrapers kom je erachter dat dit allemaal wel mee valt. Vragen stellen mag. Sterker nog, dat wordt alleen maar gewaardeerd.”

Daarnaast denkt Job kritisch mee wat hem veel plezier en energie in zijn werk geeft: “Ik heb een aantal discussies gestart door vrij stellig te zijn in het omschrijven van KPI’s en doelstellingen. Zo stel ik onder andere voor om te desinvesteren in fossiele industrie.” Door positieve reacties van collega’s en de kans op het maken van echte impact is het werkende leven des te leuker.

 

Wil jij meer weten over Skyscrapers of Lifetri?

 Over Skyscrapers    Over Lifetri