Marieke over haar opdracht bij de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht

De afgelopen eeuwen hebben veel menselijke activiteiten geleid tot verschillende soorten bodemverontreiniging. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een lekkende olietank of asbest in de bodem. Nederland is inmiddels al bijna 40 jaar bezig met de schoonmaak van haar bodem. Om versnippering te voorkomen, krachten te bundelen en regels en wetten consequent toe te passen zijn er 29 regionale uitvoeringsdiensten opgericht. Eén van deze uitvoeringsdiensten is de RUD Utrecht. Hier werk ik sinds september als vergunningverlener op het gebied van bodem.

De RUD Utrecht, wat staat voor Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht, voert sinds 2014 in opdracht van 11 gemeenten en de provincie Utrecht taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Deze taken omvatten verschillende wetgebieden, waaronder de Wet bodembescherming, de Wet milieubeheer en de Wet natuurbescherming. Iedereen bij de RUD werkt samen aan een schoon milieu, natuurbehoud en een veilige leefomgeving.

Bij het horen van de titel ‘vergunningverlener’ denken de meeste mensen aan een heel stoffig en saai beroep, maar in de afgelopen maanden heb ik geleerd dat dit verre van waar is. Als vergunningverlener bodem houd ik me voornamelijk bezig met de wet Bodembescherming en dus met verontreinigingen in bodem en grondwater. De dagelijkse werkzaamheden bestaan onder andere uit het beoordelen van saneringsplannen en bodemonderzoeken, maar ook het adviseren van burgers, bedrijven en gemeenten. Saneren betekent letterlijk ‘gezond maken’. Met mijn functie draag ik dus bij aan het ‘opruimen’ van verontreinigingen en daarmee het gezond maken van de Nederlandse bodem. Dat vind ik heel erg gaaf!
Tijdens mijn studie, geografie, planologie en milieu heb ik veelvuldig de relatie tussen de mens en zijn omgeving bestudeerd. Deze relatie zie je terug in het werk als vergunningverlener en maakt het werk leuk en interessant.

“Voordat ik solliciteerde bij Skyscrapers had ik nog nooit gehoord over de RUD Utrecht of überhaupt van een omgevingsdienst. En nu, meer dan een half jaar later, ga ik nog steeds met veel plezier naar mijn werk.”

De RUD is een jonge organisatie die staat voor veel uitdagingen. Het leuke aan de organisatie is dat ze jonge medewerkers vragen om mee te denken over deze uitdagingen. Je krijgt echt de ruimte voor jouw ideeën en initiatieven. Tijdens mijn eerste maand bij de RUD is mij gevraagd om te noteren wat mij allemaal opviel aan de organisatie en haar werkwijze. Dit heeft geresulteerd in een project waarin ik samen met andere trainees een plan ga bedenken om informatie beter en duidelijker vast te leggen in het systeem. Daarnaast ben ik bezig met mezelf te ontwikkelen tot een adviseur op het gebied van bodem. Zo draai ik onder andere mee in het Bodemloket. Dat is een loket waar burgers, bedrijven en ook andere overheden hun bodemvragen kunnen stellen. De bedoeling is om uiteindelijk naar gemeenten te gaan om hen te adviseren over het bodemaspect bij ruimtelijke ontwikkelingsprojecten.

Wat mij aantrok aan Skyscrapers was dat ze young professionals helpen met het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. Hiervoor heeft iedereen een persoonlijke coach waarmee je gaat werken aan je persoonlijke leerdoelen. Daarnaast is er vier keer per jaar een Talent Lab. Dan volg je drie dagen trainingen met alle skyscrapers tegelijk. Deze Talent Labs vinden plaats in Friesland, toevallig in de boerderij waar mijn overgrootvader is geboren. Zo zie je maar weer: de wereld, en vooral Nederland, is klein.

‘Skyscrapers ondersteunt, ontplooit en transformeert talent en maakt krachten los. Zowel bij young professionals die niet helemaal weten waar die krachten zitten of hoe ze ze toe moeten passen, als bij bedrijven door die sterke mensen op de juiste en (misschien) verrassende plek te zetten’. Dit is bij mij zeker gebeurd. Voordat ik solliciteerde bij Skyscrapers had ik nog nooit gehoord over de RUD Utrecht of überhaupt van een omgevingsdienst. En nu, meer dan een half jaar later, ga ik nog steeds met veel plezier naar mijn werk.