RUIMTE & LEEFOMGEVING

Showing 4 of 4 results

RUD Utrecht: Vergunningverlener

Marieke vertelt over haar rol als vergunningverlener binnen de RUD Utrecht.  De afgelopen eeuwen hebben veel menselijke activiteiten geleid tot verschillende soorten bodemverontreiniging. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een lekkende olietank

RUD Utrecht: AFAS Applicatiebeheerder

De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) verleent vergunningen, houdt toezicht, handhaaft en adviseert de provincie Utrecht en elf gemeenten op het gebied van milieu, natuur, landschap, water en veiligheid. Skyscraper Rian van den Dool werkt bij RUD Utrecht als AFAS Applicatiebeheerder. 

RUD Utrecht: Toezichthouder op de Waterwet en Adviseur Ecologie

Bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) wordt er gewerkt aan een schoon milieu, natuurbehoud en een veilige leefomgeving. Skyscraper Anne werkt in het team water, natuur en landschap als toezichthouder op

RUD Utrecht: Trainee Vergunningverlener Milieu

Tiemen van Engelenhoven werkte anderhalf jaar bij de RUD Utrecht als Trainee Vergunningverlener Milieu. Nu, kort na de afronding van zijn traineeship en indiensttreding bij de RUD Utrecht, vertelt hij