druppel

Buitengewoon Wonen: Krapte op de woningmarkt en creatieve woonconcepten

Hoe kunnen creatieve woonconcepten een oplossing bieden voor de kansenongelijkheid op de woningmarkt? Deze vraag staat dinsdag 5 oktober centraal tijdens het event van 14:00 tot 16:00 uur. Drie gastsprekers belichten verschillende vraagstukken vanuit hun expertise op academisch, beleids – en praktijk niveau en gaan hierover met elkaar in gesprek.

video-banner

Event details

  • 5 oktober 2021 om 14.00-16.00
  • Gratis deelname
  • Digitaal event via Zoom (geen account nodig)

Programma

  • 14.00: Algemene introductie
  • 14.05: Spreker prof. dr. Peter Boelhouwer
  • 14.25: Spreker wethouder Johanna Besteman
  • 15.00: Spreker Liezelotte Nagtegaal
  • 15.20: Paneldiscussie
  • 15.50: Afsluiting

Aanmelden is niet meer mogelijk

Aanmelden: Buitengewoon Wonen

Het programma

Tijdens het event belichten de drie sprekers onderstaande vraagstukken, delen zij successen uit hun gebied en beantwoorden zij vragen van de deelnemers. In de afrondende paneldiscussie gaan zij met elkaar (en de deelnemers) in gesprek om tot nieuwe inzichten te komen.

Ontstaan ongelijkheid op de woningmarkt

Spreker Prof. dr. Peter Boelhouwer & publieksvraag

Een groot tekort aan woningen en sterk stijgende prijzen zijn problemen die actueler zijn dan ooit. Vanuit allerlei hoeken zijn nieuwe woonvormen in opkomst als een van de antwoorden op de steeds groter wordende vraag naar betaalbare woningen. Maar er is meer. Onze eerste spreker Prof. dr. Peter Boelhouwer zal met een academische invalshoek de opkomst en vraag naar nieuwe woonvormen verklaren door in te zoomen op verschillende macro ontwikkelingen. Sociaal-culturele, demografische en economische trends zullen belicht worden wat vernieuwende inzichten biedt voor gemeenten, ontwikkelaars en andere belanghebbenden.

Woningtekort en beleid

Spreker wethouder Johanna Besteman & publieksvraag

Gemeenten bouwen niet zelf, maar hebben grote ambities om de woningvoorraad fors uit te breiden met betaalbare en duurzame woningen. Vanuit de regierol die gemeenten hebben worden partners gestimuleerd om de productie te verhogen en geeft de gemeente richting aan de gewenste woningvoorraad. Creatieve woonconcepten en particuliere opdrachtgevers maken hierin een opmars, maar met welke beleidskaders krijgen zij te maken? Welke partijen zijn betrokken en op welke manier kan samenwerking bevorderd worden? Deze vragen worden beantwoord door onze tweede spreker, wethouder Johanna Besteman.

Creatieve woonconcepten

Spreker Liezelotte Nagtegaal & publieksvraag

Steeds vaker hoor je van tiny houses, containerwoningen, wooncoöperaties en flexwoningen als antwoorden op de steeds krapper wordende woningmarkt. Woningzoekenden die zelf aan de slag gaan of zich gemeenschappelijk organiseren om als collectieve opdrachtgever hun eigen woonomgeving ontwikkelen. Een plek waar niet je hele inkomen opgaat aan huur of hypotheek, waar je duurzamer kunt leven en zowel spullen als levensfases met anderen kunt delen. Wat is er nodig om dit soort projecten succesvol te realiseren? Welke lessen zijn er al geleerd? Onze laatste spreker, Liezelotte Nagtegaal, is één van de initiatiefnemers van een dergelijk woonconcept en neemt ons mee door het ontwikkelproces.

Paneldiscussie

Gastsprekers en publiek

Dit event wil bijdragen aan kennisdeling en inspireren in de mogelijkheden omtrent buitengewoon wonen, oftewel de realisatie van meer creatieve woonconcepten in de toekomst. Om de verschillende werelden aan elkaar te kunnen verbinden zullen onze sprekers in een paneldiscussie het gesprek met elkaar en met het publiek aangaan.

Prof. dr. P.J. (Peter) Boelhouwer

Als hoogleraar Huisvestingssystemen aan de TU Delft houdt Peter Boelhouwer zich bezig met woningmarktbeleid en de daarbij behorende woningkeuzeprocessen, koopprijsontwikkelingen en hervorming van de woningmarkt.

Boelhouwer heeft sociale geografie gestudeerd in Utrecht en is voorzitter van het European Network for Housing Research (ENHR) en van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsherstel (KCAF). Daarnaast is hij onder andere lid van de VROMraad en Adviescommissie Waardedaling Groningen.

Met zijn academische kennis en ervaringen voorziet Boelhouwer in de nabije toekomst verschillende uitdagingen op het gebied van volkshuisvesting.

Lees verder

Wethouder Johanna Besteman

Johanna Besteman is sinds 2019 wethouder Welzijn, Cultuur, Onderwijs & Wonen (CDA) bij de Gemeente Rijswijk. Binnen de portefeuille Wonen houdt zij zich voornamelijk bezig met het Woonfonds.

De Gemeente Rijswijk neemt het initiatief om huurwoningen te bouwen in het middensegment door het oprichten en deelnemen aan het woonfonds Rijswijk, waarin de gemeente zelf deelneemt als participant. Een nieuwe oplossing die nog niet eerder is toegepast.

Daarnaast focust zij zich op de samenwerking tussen de verschillende belanghebbenden die betrokken zijn bij woningbouw in de gemeente.

Lees verder

Liezelotte Nagtegaal

Liezelotte Nagtegaal is ambtenaar, ervaringsdeskundige collectieve zelfbouw en initiatiefnemer van de organisatie Ruimte voor Collectief Wonen. In haar persoonlijke zoektocht naar grond en toestemming voor een collectieve woonvorm, maakte ze mee hoe lastig het is om andere woonvormen te realiseren.

Met haar achtergrond in de ruimtelijke ordening en als projectmanager bij een gemeente, ervaart ze waar ambtenaren tegenaan lopen als bewoners met een initiatief komen dat (nog) niet past binnen het beleid. Daarom is ze vorig jaar ‘Ruimte voor Collectief Wonen’ gestart. Het initiatief wil collectief wonen bij alle gemeenten in Nederland op de agenda krijgen door middel van een manifest en kennisuitwisseling. Het manifest is al door ruim 225 (landelijke) organisaties en bewonersinitiatieven ondertekend.

Liezelotte woont momenteel met haar gezin in een collectief bestaande uit 15 huishoudens.

Lees verder

Waarom dit event?

De trainees van Skyscrapers organiseren halfjaarlijks een event over een actueel thema dat onze opdrachtgevers aangaat. In dit geval een thema dat ons starters ook erg bezighoudt! We hebben deze zomer de handen ineengeslagen om voor ambtenaren van Nederlandse gemeenten een waardevolle kennissessie neer te zetten met als doel om kennis met elkaar te delen en te inspireren.

Meer weten?

Heb je interesse in het evenement en wil je meer weten? Je ontvangt zo snel mogelijk van ons een reactie.